تولدم... تولدت...

به پهنای صورت اشک ریختم... چقـــدر این هق هق  لذت بخش بود!

وقتی که همه ترانه هام از خاطرم رفت و با صدای لرزون ترانه  "خوابم، یا بیدارم؟" رو فریاد زدم...

اگه این فقـــط یه خوابــــــــه، تا ابد بذار بخوابــــم

بذار آفتاب شم و تو خـــواب ـ از تو چشم تو بتابـم

.

.

.

بعد از 623 بار تلاش... 3000 تا نامه و 17 سال عشق... بالاخره جواب گرفتم!

 

نمیدونم تولد منه یا تولد تو!

امسال اردیبهشت بوی بهشت میده...

 عشق خردسالی... کودکی... جوانی و همیشه ی من...

تولــــدت مبـــــارک

 


/ 0 نظر / 20 بازدید